Pirilän Kukkatalo Oy:n tietosuojaseloste

Pirilän Kukkatalo Oy kerää tietoa kukkatalo.fi -sivuilla kävijöistä.

Pal­ve­lun käy­tös­tä voi­daan ke­rä­tä koo­tus­ti ti­las­tol­lis­ta tie­toa pal­ve­lun ko­ko­nais­-kä­vi­jä­mää­räs­tä, suo­si­tuim­mis­ta si­vuis­ta, pal­ve­luun si­sään­tu­lo­si­vuis­ta, pal­ve­lus­ta pois­tu­mis­si­vuis­ta ja mui­ta vas­taa­via tie­to­ja.

Pirilän Kukkatalo Oy kerää tietoja parantaakseen sivuston toimivuutta ja yhteensopivuutta, sekä omiin markkinointitarkoituksiin. Kerätyt tiedot säilytetään huolella, eikä niitä missään tilanteessa luovuteta ulkopuolisille.